Home

Praktijk voor Psychotherapie & Begeleiding

Wilgenstraat 3, 3360 Bierbeek

COVID-19

Voor bezorgdheden rond het coronavirus kan u ons elke werkdag telefonisch bereiken op het nummer 0496/38.62.04


 • tussen 10u en 11u30 of tussen 14u en 15u30 (dit hangt van de beschikbaarheid van de therapeuten af)
 • tussen 18u en 19u


U kan ons ook steeds per mail contacteren via info@waterwilg.be


Voor vragen die niet met het coronavirus te maken hebben of voor nieuwe aanmeldingen zijn we enkel via ilse.goossens@waterwilg.be bereikbaar. 

ONLINE GESPREKSTHERAPIE

Om tegemoet te komen aan de maatregelen opgelegd door de overheid, werken we in de praktijk tijdelijk met online gesprekken via Whereby, een handig en betrouwbaar platform dat je kan gebruiken met je smartphone of computer. Tijdens de sessie is de digitale therapiekamer afgesloten en beveiligd, zodat je privacy 100 procent gegarandeerd kan worden. Jouw therapeut zal je de nodige instructies geven over hoe dit werkt en hoe je in de digitale gesprekskamer binnenkomt. Uiteraard willen we zoveel als mogelijk dezelfde kwaliteit bieden als tijdens 'live' gesprekken. Ook de betaling na zo'n gesprek gebeurt digitaal.  De Waterwilg

  Praktijk voor Psychotherapie & Begeleiding


  De Waterwilg is een groepspraktijk voor psychotherapie en begeleiding die zich richt naar kinderen, jongeren en volwassenen met psychische moeilijkheden of zorgen.


  Vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op hulpverlening die het best bij hem of haar past, wordt er veel aandacht besteed aan de specifieke hulpvraag en (zorg)behoefte van elke cliënt. Op basis daarvan organiseren we begeleidingen op maat en stemmen we het therapie traject af op wat er nodig is voor elke individuele cliënt.


  Kinderen en jongeren van 0 tot 18 kunnen in De Waterwilg terecht voor een verkennend diagnostisch onderzoek en individuele therapie. Daarnaast is ook ouderbegeleiding, opvoedingsondersteuning en therapie voor het ganse gezin mogelijk.


  Voor volwassenen voorziet de praktijk in individuele psychotherapie en partnerrelatietherapie.


  Tevens kunnen therapeuten in opleiding of hulpverleners in De Waterwilg terecht voor vorming en supervisie.

  Hulpverlening op maat

  Eigen aan De Waterwilg is dat de hulpvraag van de cliënt het uitgangspunt is voor elke begeleiding. Het therapeutisch proces wordt aangepast aan de specifieke noden en behoeften van elke cliënt. Deze bepalen het doel, het tempo en de manier van werken. Afhankelijk van de specifieke situatie zal de therapeut anders te werk gaan. Er wordt daarbij vertrokken van het principe dat iedereen recht heeft op de hulpverlening die voor hem of haar het meest geschikt is.


  Elke begeleiding zal dus starten met het zorgvuldig vaststellen van de behoeften van de cliënt en het grondig stil staan bij de zorgen en moeilijkheden die er zijn. Er wordt gekeken naar wat de cliënt graag anders wil en wat hiervoor nodig is. Op basis daarvan zal de therapeut de verschillende behandelmogelijkheden aankaarten en worden voor- en nadelen besproken. In onderling overleg zal vervolgens gezocht worden naar die hulpverlening die het beste aansluit bij de cliënt. Indien aangewezen kunnen hier tevens externe hulpverleners bij betrokken worden. 


  Om dit alles te kunnen doen, bestaat De Waterwilg uit een team van psychologen-psychotherapeuten dat gespecialiseerd is in: 


  • het opbouwen van een goede relatie met de cliënt waarin overleg en samenwerking centraal staat
  • het vaststellen van de zorgen en behoeften van de cliënt en het in dialoog gaan over wat er nodig is om hier iets aan te veranderen
  • het hanteren van verschillende referentiekaders en behandelmethoden om zo hulpverlening op maat aan te bieden
  • een gedegen teamwerking waarbij er binnen het team kan gekeken worden welke hulpverlening het meest geschikt is voor de cliënt