Tarieven

In Belgiƫ is de uitoefening van psychologie en psychotherapie nog niet wettelijk geregeld. Psychologen en therapeuten zijn nog niet opgenomen in de nomenclatuur van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits-Verzekering (RIZIV). Toch zijn er een aantal instanties die prestaties van psychologen/therapeuten gedeeltelijk terug betalen. Om te informeren of u hiervoor in aanmerking komt, kan u het beste contact opnemen met uw mutualiteit of zorgverzekering.


De tarieven die in De Waterwilg gehanteerd worden verschillen naargelang het aanbod.

Therapeutische Sessies


  • Individuele psychotherapie

                  Duur sessie: 50 minuten

                  Prijs: voor 18 u: 60 euro   

                  Prijs: na 18 u: 65 euro


  • Relatie,- ouder of gezinsgesprek:

                  Duur sessie: 60 minuten

                  Prijs voor 18 u: 70 euro     

                  Prijs na 18 u: 75 euro


  • Relatie,- ouder of gezinsgesprek:

                  Duur sessie: 90 minuten

                  Prijs voor 18 u: 105 eur

                  Prijs na 18 u: 110 euro
Indien u niet aanwezig kan zijn op een afspraak, willen wij u vriendelijk verzoeken deze 48 u op voorhand te annuleren bij de desbetreffende therapeut. Niet tijdig geannuleerde afspraken of onaangekondigde afwezigheden moeten helaas worden aangerekend. Wij hopen dat u hiervoor begrip kan opbrengen.

Psychodiagnostiek 0 - 18 jaar 


  • Intelligentie onderzoek + verslag

                  Duur: 120 minuten

                  Prijs: 200 euro


  • Belevingsonderzoek, aandacht en concentratie, emotionele en sociale problemen, ontwikkelingsstoornissen... :

                  Duur sessie: 60 tot 120 minuten

                  Prijs: 100 tot 200 euro

Overige


  • Individuele supervisie

                  Duur: 60 minuten

                  Prijs: 65 euro


  • Groepssupervisie (min. 3 en max 5 deelnemers)

                  Duur: in overleg

                  Prijs: 25 euro per student per uur


  • Observaties (klas, thuis ...)

                  Duur: 60 minuten

                  Prijs: 70 euro + kilometervergoeding


  • Schoolbespreking, overleg hulpverleners... :

                  Duur: 60 minuten

                  Prijs: 70 euro + kilometervergoeding

Betaling gebeurt steeds aan het einde van een sessie. Dit kan cash of via een app.